cover facebookkkk.jpg

ทดสอบติดตั้งระบบเทอร์โมสแกน

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี)

สสจ01
สสจ01

press to zoom
สสจ02
สสจ02

press to zoom
สสจ03
สสจ03

press to zoom
สสจ01
สสจ01

press to zoom
1/4

ทดสอบใช้งานจริงระบบ Video Conference

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี)

สสจ.อุดร2
สสจ.อุดร2

press to zoom
สสจ.อุดร
สสจ.อุดร

press to zoom
สสจ.อุดร2
สสจ.อุดร2

press to zoom
1/2