cover facebookkkk.jpg

ติดตั้งระบบ Video Wall

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า4
สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า4

press to zoom
สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า2
สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า2

press to zoom
สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า1
สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า1

press to zoom
สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า4
สนงอุดร ศาลากลาง ห้องผู้ว่า4

press to zoom
1/4