top of page

การตอบแทนสังคม

ร่วมกิจกรรม "อุดรมีดี" มอบจักรเย็บผ้า แก่วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี

ร่วมกับกลุ่ม IT Oxygen มอบถังอ๊อกซิเจนให้กับโรงพยาบาล

สนับสนุนผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ในช่วงวิกฤติ โควิด 19

สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ

กิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน