top of page
cover facebookkkk.jpg

SMART OFFICE

black-and-white-board-boardroom-business

              บีดี คอมพิวเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2532 โดยคุณสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ผู้ที่มีความสนใจคอมพิวเตอร์ และมีความอยากรู้ อยากเห็นในเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัจจุบัน บีดีคอมพิวเตอร์ ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วประเทศในด้านการบริการส่วนของที่ปรึกษาและออกแบบระบบไอทีให้กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานเอกชน และยังมีบริการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายในราคาที่คุณสนใจ ทั้งคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเล่นเกมส์ ปริ้นเตอร์ โปรเจคเตอร์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ พร้อมบริการส่งทั่วประเทศ

bottom of page