BD IT SHOP

รูปหน้าร้าน2.jpg
  • linf logo
  • fb logo
  • ig logo
  • youtubr logo

              บีดี คอมพิวเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2532 โดย

คุณสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ผู้ที่มีความสนใจคอมพิวเตอร์ และมีความอยากรู้ อยากเห็นในเทคโนโลยีใหม่ๆ  ปัจจุบัน บีดีคอมพิวเตอร์ ได้รับความเชื่อมมั่นจากลูกค้าทั่วประเทศในด้านการบริการส่วนของที่ปรึกษาและออกแบบระบบไอทีให้กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานเอกชน และยังมีบริการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายในราคามี่คุณสนใจ ทั้งคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเล่นเกมส์ ปริ้นเตอร์ โปรเจคเตอร์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ พร้อมบริการส่งทั่วประเทศ

GUARANTEE

THE BEST AWARDS

121/11 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง, อำเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย

121/11 Srichomchun Road

Makkaeng Sub-District, Amphoe Muang,

Udonthani 41000,Thailand

Tel : 081-7175599 , 042-239130

E-mail : bdmymarketing@gmail.com

OUR PARTNER